Google Workspace for Education-szerződés (online)

A jelen Google Workspace for Education-szerződés (a „Szerződés”) a Google Inc. („Google”) és a megrendelésről szóló dokumentumban megjelölt ügyfél (az „Ügyfél”) között jön létre. A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az Ügyfél az „Elfogadom” gombra kattint, vagy amikor megtörténik a Szerződés esetleges ellenjegyzése („Hatálybalépés dátuma”). Az Ügyfél nevében való fellépéssel Ön állítja és szavatolja, hogy: (i) teljes körű jogi felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy kötelezze munkaadóját vagy a megfelelő személyt a jelen Általános Szerződési Feltételek betartására; (ii) elolvasta és megértette a jelen Szerződést; illetve (iii) az Ön által képviselt fél nevében elfogadja a jelen Szerződést. Ha nem rendelkezik jogi felhatalmazással arra, hogy a feltételek betartására kötelezze az Ügyfelet, ne kattintson az alábbi „Elfogadom” gombra (illetve ne írja alá a jelen Szerződést). A jelen Szerződés a Szolgáltatások Ügyfél általi elérését és használatát szabályozza, és a Hatálybalépés dátumától hatályos.

 • 1. Szolgáltatások.
  • 1.1 Létesítmények és adatátvitel. Az ügyféladatok tárolásához és feldolgozásához használt összes létesítménynek legalább olyan mértékű védelmet nyújtó biztonsági szabványoknak kell megfelelnie, mint amelyeket a Google használ azon létesítmények esetén, amelyekben saját hasonló jellegű adatainak tárolását és feldolgozását végzi. A Google az iparági szabványoknak megfelelő rendszereket és eljárásokat hozott létre annak érdekében, hogy biztosítsa az ügyféladatok védelmét és bizalmas kezelését, és védelmet nyújtson az ügyféladatok biztonságát vagy integritását fenyegető veszélyekkel, valamint az ügyféladatokhoz való illetéktelen hozzáféréssel, illetve azok jogosulatlan használatával szemben. A Szolgáltatás biztosításának részeként a Google az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely más olyan országban végezheti az Ügyfél adatainak átvitelét, tárolását és feldolgozását, ahol a Google vagy képviselői létesítményeket tartanak fenn. A Szolgáltatások igénybevételével az Ügyfél beleegyezik az ügyféladatok ekként történő átvitelébe, feldolgozásába és tárolásába.
  • 1.2. Módosítások.
   • a) A Szolgáltatások módosítása. A Google időről időre végrehajthat gazdaságilag ésszerű módosításokat a Szolgáltatásokon. Ha a Google lényeges mértékben módosítja a Szolgáltatásokat, arról értesíti az Ügyfelet, feltéve hogy az Ügyfél feliratkozott arra, hogy a Google tájékoztassa az ilyen lényeges módosításokról.
   • b) Az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételek módosítása. A Google időről időre végrehajthat gazdaságilag ésszerű módosításokat az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeken. Ha a Google lényeges mértékben módosítja az URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeket, arról az értesítési e-mail címre küldött üzenetben vagy a Felügyeleti konzolon keresztül értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a módosítás lényeges hátrányt jelent az Ügyfél számára, és az Ügyfél nem ért egyet a módosítással, arról a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a Súgón keresztül értesítenie kell a Google-t. Ha az Ügyfél az előírt módon értesíti a Google-t, akkor a közvetlenül a módosítás előtt hatályban lévő feltételek az aktuális Szerződési időtartam végéig érvényben maradnak az Ügyfélre nézve. A Szolgáltatások esetleges megújítása a Google aktuálisan hatályban levő, URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően történik.
  • 1.3 Aliasok. Az Ügyfél domainneveinek „abuse” és „postmaster” aliasára érkező e-mailek figyelése, megválaszolása és egyéb módon történő feldolgozása az Ügyfél kizárólagos felelőssége, de a Szolgáltatásokkal való visszaélések azonosítása céljából a Google is figyelheti az Ügyfél domainneveinek ezen aliasaira küldött e-maileket.
  • 1.4 Hirdetések. A Google nem jelenít meg Hirdetéseket a Szolgáltatásokban, és nem használja az Ügyféladatokat hirdetési célokra.
  • 1.5 Végfelhasználói fiókok. Az Ügyfél a következő módokon kérhet Végfelhasználói fiókokat: (i) online, a Kezelői konzolon keresztül; vagy (ii) a Szolgáltatások kezdete után, a Google támogatási munkatársaival kapcsolatba lépve. Az Ügyfél a Kezelői konzolon keresztül bármikor felfüggeszthet vagy törölhet Végfelhasználói fiókokat.
  • 1.6. Google Széf. Ha az Ügyfél megvásárolja a Google Széf szolgáltatást, az alábbi feltételek is érvényesek lesznek rá:
   • a. Megőrzés. A Google (az esetleges jogszabályi kötelezettségeken túlmenően) nem köteles az archivált Ügyféladatokat az Ügyfél által meghatározott megőrzési időszakon túl megőrizni. Amennyiben az Ügyfél nem újítja meg a Google Széf szolgáltatást, a Google nem köteles semmilyen archivált Ügyféladatot megőrizni.
   • b. A Google Széf első megvásárlása. A Google Széf első megvásárlásakor az Ügyfél belegyezik, hogy a Személyzet minden olyan tagjának vásárol Végfelhasználói fiókot a Google Széf szolgáltatáshoz, aki rendelkezik Végfelhasználói fiókkal a Google Workspace for Education szolgáltatásban. Az Ügyfél Diákok és Öregdiákok esetében díjtalanul veheti igénybe a Google Széf szolgáltatást.
   • c. További személyzeti Végfelhasználói fiókok. Az Ügyfél vállalja, hogy ha a Google Széf szolgáltatás első megvásárlása után bármely Szolgáltatási időtartam során az adott időtartamban korábban megvásároltnál legalább 20%-kal több személyzeti Végfelhasználói fiókot vesz fel, akkor a Google Széf szolgáltatására vonatkozó aktuális Szolgáltatási időtartamának fennmaradó részére a szóban forgó további Végfelhasználói fiókokhoz is megvásárolja a Google Széf szolgáltatást. Az Ügyfél továbbá vállalja, hogy a Számlázás kezdő dátumának minden egyes évfordulóján megvásárolja a Google Széf szolgáltatást a korábban megvásároltakon túl felvett minden esetleges további személyzeti Végfelhasználói fiókhoz a Google Széf Szolgáltatási időtartamának fennmaradó részére.
  • 1.7. Adatvédelmi közlemény. A Google Workspace for Education adatvédelmi közleménye határozza meg, hogy a Google miként gyűjti és használja fel az Ügyfél és a Végfelhasználók adatait.
 • 2. Az Ügyfél kötelezettségei.
  • 2.1 Engedélyezett használatok. A Szolgáltatásokat csak (a) nonprofit oktatási intézmények és (b) más (a vonatkozó állami törvények által definiált) nonprofit jogi személyek használhatják.
  • 2.2. Megfelelőség. Az Ügyfél a Szolgáltatásokat az Elfogadható használat irányelveinek megfelelően használja. A Google időről időre további alkalmazásokat, szolgáltatásokat vagy funkciókat tehet elérhetővé a Szolgáltatásokon keresztül. Ezek használatához az Ügyfélnek esetleg kiegészítő feltételeket kell elfogadnia. A Google a későbbiekben egyéb Kiegészítő szolgáltatásokat is elérhetővé tesz az Ügyfél és annak Végfelhasználói számára (a Szolgáltatásokon túl), melyekre a Kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek és a Google vonatkozó termékspecifikus Általános Szerződési Feltételei érvényesek. Amennyiben az Ügyfél a Kiegészítő szolgáltatások bármelyikét nem kívánja engedélyezni, bármikor engedélyezheti vagy letilthatja őket a Felügyeleti konzolon keresztül.
  • 2.3 A Szolgáltatások Ügyfél általi felügyelete. Az Ügyfél a Felügyeleti konzolban megadhat egy vagy több Rendszergazdát, akik hozzáféréssel fognak rendelkezni a Rendszergazda fiók(ok)hoz, illetve felügyeleti joggal a Végfelhasználói fiókokhoz. Az Ügyfél felel (a) a jelszó és a rendszergazdai fiók(ok) adatainak bizalmas kezeléséért; (b) azon személyek kijelöléséért, akik jogosultak a rendszergazdai fiók(ok)hoz való hozzáférésre; valamint (c) a Szerződés betartásának biztosításáért a rendszergazdai fiók(ok)kal kapcsolatos összes tevékenység során. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Google kötelezettségei nem terjednek ki a Szolgáltatások Ügyfél általi belső kezelésére vagy felügyeletére, és hogy a Google szerepe csak az adatfeldolgozásra terjed ki.
  • 2.4 Végfelhasználói hozzájárulás. Az Ügyfél Rendszergazdáinak módjuk lehet arra, hogy elérjék, figyeljék, használják vagy nyilvánosságra hozzák a Végfelhasználók által a Végfelhasználói fiókokban elérhető adatokat. Az Ügyfél beszerzi és tárolja az összes szükséges végfelhasználói hozzájárulást (i) ezeknek az adatoknak az Ügyfél általi eléréséhez, figyeléséhez, felhasználásához, nyilvánosságra hozatalához és ahhoz, hogy a Google minderre lehetőséget biztosíthasson az Ügyfélnek, valamint (ii) ahhoz, hogy a Google a Szolgáltatásokat nyújtsa.
  • 2.5. COPPA-törvény és szülői beleegyezés. Abban az esetben, ha az Ügyfél 13 éves kor alatti Végfelhasználóknak teszi lehetővé a Szolgáltatások használatát, az Ügyfél a COPPA-törvény (Children’s Online Privacy Protection Act) rendelkezéseinek megfelelően beleegyezik, hogy a Google Workspace for Education adatvédelmi közleményében leírtak szerint gyűjti és használja fel az érintett Végfelhasználók személyes adatait. Az Ügyfél minden esetben szülői beleegyezést szerez a személyes adatoknak a Végfelhasználók számára elérhetővé tett Kiegészítő szolgáltatásokban történő gyűjtésére és felhasználására, mielőtt 18 év alatti Végfelhasználóknak tenné lehetővé az említett szolgáltatások használatát.
  • 2.6 Illetéktelen használat. Az Ügyfél gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz a Szolgáltatások illetéktelen használatának megelőzésére és az esetleges illetéktelen használat megszüntetésére. Az Ügyfél minden esetben haladéktalanul értesíti a Google-t, ha a Szolgáltatások illetéktelen használatáról vagy a Szolgáltatásokhoz való illetéktelen hozzáférésről értesül.
  • 2.7. A használatra vonatkozó korlátozások. Hacsak a Google írásban kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Ügyfél tartja magát a következőkhöz, valamint gazdaságilag ésszerű erőfeszítések révén biztosítja, hogy a harmadik felek is hasonlóan járjanak el: (a) nem adja el, értékesíti tovább vagy adja bérbe a Szolgáltatást harmadik félnek, illetve nem jár el ezzel egyenértékűen (kivéve, ha azt a jelen Szerződés kifejezetten engedélyezi); (b) nem próbálja visszafejteni sem a Szolgáltatásokat, sem a Szolgáltatások egyes összetevőit; (c) a Szolgáltatások használata vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén nem próbálkozik a Szolgáltatásokat helyettesítő vagy hozzájuk hasonló szolgáltatás létrehozásával; (d) nem használja a Szolgáltatásokat nagy kockázattal járó tevékenységek folytatására; valamint (e) nem használja a Szolgáltatásokat az Ügyfél azon adatainak tárolására vagy továbbítására, amelyek exportszabályozását az exportszabályozási törvények látják el. A vonatkozó HIPAA-szabványok betartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.
  • 2.8. Külső megkeresések. A külső megkeresések megválaszolása az Ügyfél feladata. A Google a jogszabály és a külső megkeresések feltételei által megengedett mértékben: (a) azonnal értesíti az Ügyfelet a külső megkeresések érkezéséről; (b) a külső megkeresésekkel szemben az Ügyfél vonatkozó, ésszerű kéréseit betartva jár el; valamint (c) biztosítja az Ügyfél számára a külső megkeresések megválaszolásához szükséges információkat és eszközöket. Az Ügyfél először megpróbálja egyedül beszerezni a külső fél kérdésének megválaszolásához szükséges információkat, és csak abban az esetben fordul a Google-hoz, ha ésszerű keretek között nem tudja beszerezni ezeket az információkat.
 • 3. Fizetés. Ha a Szolgáltatások bármelyikét díjkötelesen veszik igénybe, azokra a Szolgáltatásokra a jelen 3. szakasz feltételei vonatkoznak.
  • 3.1 Fizetés. Minden Díj a számla dátumától számítva 30 napon belül esedékes. Minden díj amerikai dollárban értendő, hacsak a Megrendelőűrlapon másként nem szerepel. Elektronikus átutalással intézett fizetés esetén meg kell adnia az alábbi adatokat:
   Bank neve: ABA-szám: Számlaszám:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Késedelmes fizetések. A késedelmes fizetésekre havi másfél százalékos (vagy ha az utóbbi kevesebb, a törvényben megengedett legnagyobb mértékű) késedelmi kamatot számítunk fel a fizetési dátumtól a teljes kiegyenlítés dátumáig. Az Ügyfél felelős minden, a Google-nak a késedelmes összegek beszedéséért tett erőfeszítésével járó alátámasztható költségéért (ideértve az ügyvédi díjakat is), kivéve azt az esetet, ha a késedelmes összeg a Google-nak felróható számlázási pontatlanságokból ered.
  • 3.3 Megrendelések.
   • a) Kötelező. Ha az Ügyfél megrendelésszámot szeretne a számlájára, az Ügyfél értesíti a Google-t, és kibocsát egy Megrendelést a Google számára. Ha az Ügyfél megrendelésszámot kér, de nem tudja kibocsátani a Megrendelést a Google számára, akkor a Google nem köteles biztosítani a Szolgáltatásokat mindaddig, amíg a Megrendelés meg nem érkezik hozzá. A Megrendelésen található általános szerződési feltételek nem vonatkoznak a jelen Szerződésre, továbbá minden ilyen feltétel semmis és érvénytelen.
   • b) Nem kötelező. Ha az Ügyfél nem kér megrendelésszámot a számlájára, az Ügyfél lemond a Megrendelés szükségességéről, és erről például e-mailben tájékoztatja a Google-t. Ha az Ügyfél lemond a Megrendelés szükségességéről, (a) a Google az Ügyfélnek Megrendelés nélkül fog számlázni; (b) az Ügyfél pedig beleegyezik abba, hogy Megrendelés nélkül fogja fizetni a számlákat.
  • 3.4 Adók. Az Ügyfél felel minden adóért, és a Szolgáltatásokért az adókkal kapcsolatos minden levonás nélkül fizet a Google-nak. Ha az adók megfizetése vagy beszedése a Google feladata, az adók szerepelni fognak az Ügyfél részére kiállított számlán, hacsak az Ügyfél át nem ad egy illetékes adóhatóság által kiállított érvényes adómentességi igazolást a Google-nak. Ha az Ügyfelet a törvény arra kötelezi, hogy adóösszegeket tartson vissza a Google-nak szánt kifizetésekből, az Ügyfél köteles hivatalos adóigazolást vagy más megfelelő dokumentumot mellékelni az ilyen típusú fizetésekhez a Google számára.
  • 3.5 Számlareklamációk. Minden számlareklamációt a számla esedékességi dátuma előtt kell benyújtani. Ha a felek arra a megállapításra jutnak, hogy bizonyos számlázási pontatlanságok a Google-nak róhatók fel, a Google nem javított számlát, hanem jóváírási értesítést bocsát ki, amely feltünteti a helytelen összeget az érintett számlán. Ha a vitatott számlát az Ügyfél még nem fizette ki, a Google a jóváírási értesítésen feltüntetett összeget jóváírja a vitatott számlán, és az Ügyfél az így kapott nettó számlaegyenleget köteles kifizetni.
 • 4. Számlázás; Díjak. Ha a Szolgáltatások bármelyikét díjkötelesen veszik igénybe, azokra a 4. szakasz feltételei vonatkoznak. A számlázás kezdő dátumán vagy azt követően a Google a következő Díjakat számlázza egyenként az Ügyfélnek a megfelelő Szolgáltatásokért: előre a havidíjat, éves díjat vagy az első szolgáltatási időtartam díját (amelyik alkalmazható), amelyek mindegyike a Megrendelésben lesz meghatározva.
 • 5. Technikai támogatási szolgáltatások.
  • 5.1 Az Ügyfél részéről. Az Ügyfél saját költségén megválaszolja a Végfelhasználóknak, illetve harmadik feleknek a Szolgáltatások Ügyfél vagy Végfelhasználók általi használatával kapcsolatos kérdéseit és panaszait. Az Ügyfél gazdaságilag ésszerű erőfeszítésekkel igyekszik megoldani a támogatási problémákat, mielőtt felterjesztené azokat a Google-nak.
  • 5.2 A Google részéről. Ha az Ügyfél a fenti módon nem tud megoldani egy támogatási problémát, akkor az Ügyfél bevonhatja a Google-t a technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően. A Google a technikai ügyfélszolgálat használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően fog technikai támogatást szolgáltatni az Ügyfélnek.
 • 6. Felfüggesztés.
  • 6.1 A Végfelhasználói fiókok Google általi felfüggesztése. Ha a Google tudomására jut, hogy egy Végfelhasználó megszegte a Szerződést, a Google kifejezetten kérheti, hogy az Ügyfél függessze fel az érintett Végfelhasználói fiókot. Ha az Ügyfél a Google kérése ellenére nem függeszti fel a kérdéses Végfelhasználói fiókot, a Google fenntartja a jogot arra, hogy ezt megtegye. A Google általi esetleges felfüggesztés addig tart, amíg az érintett Végfelhasználó meg nem szünteti a felfüggesztésre okot adó szerződésszegést.
  • 6.2 Rendkívüli biztonsági problémák. Ha rendkívüli biztonsági probléma merül fel, a Google a fentiektől függetlenül automatikusan felfüggesztheti a problémát okozó használatot. A felfüggesztés a rendkívüli biztonsági probléma elhárításához vagy megszüntetéséhez elégséges minimális mértékben és időre történik. Ha a Google bármilyen okból az Ügyfél előzetes értesítése nélkül függeszt fel egy Végfelhasználói fiókot, akkor az Ügyfél kérésére a lehető leghamarabb tájékoztatja az Ügyfelet a felfüggesztés okáról.
 • 7. Bizalmas információk.
  • 7.1 Kötelezettségek. A felek (a) a sajátjukkal megegyező mértékben óvják a másik féltől származó Bizalmas információkat; valamint (b) nem szolgáltatják ki a Bizalmas információkat senkinek, kivéve az olyan partnereket, alkalmazottakat vagy ügynököket, akiknek azokat ismerniük kell, és akik előzőleg írásban vállalták, hogy azokat bizalmasan kezelik. Mindkét fél (és minden esetleges partner, alkalmazott vagy ügynök, akinek a felek Bizalmas információkat adtak ki) csak a jelen Szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek gyakorlására, illetve teljesítésére használhatja fel a Bizalmas információkat, és megfelelő módon kell gondoskodniuk az információk védelméről. Mindkét fél saját maga felel a partnereinek, alkalmazottainak és ügynökeinek a jelen szakaszt sértő minden esetleges tevékenységéért.
  • 7.2. Kivételek. Nem számítanak Bizalmas információnak azok az adatok: (a) amelyeket a Bizalmas információkat fogadó fél már eleve ismert; (b) amelyek nem a fogadó fél hibájából kerültek nyilvánosságra; (c) amelyeket a fogadó fél önállóan állított elő; illetve (d) amelyeket egy másik fél jogszerűen adott át a fogadó fél részére.
  • 7.3 Kötelező nyilvánosságra hozatal. Mindkét fél nyilvánosságra hozhatja a másik féltől származó Bizalmas információkat, ha erre törvény kötelezi, de csak azután, hogy a törvényesen engedélyezett mértékben (a) gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tett, hogy értesítse a másik felet; és (b) lehetőséget adott a másik félnek arra, hogy kifogást emeljen a nyilvánosságra hozatal ellen.
  • 7.4 FERPA. A felek elfogadják, hogy (a) az Ügyféladatok között személyazonosításra alkalmas információk is szerepelhetnek a FERPA hatálya alá tartozó oktatási feljegyzésekben („FERPA-feljegyzések”); és hogy (b) amennyiben az Ügyféladatokban szerepelnek FERPA-feljegyzések, a Google „Iskolai tisztviselőnek” fog minősülni (a kifejezésnek a FERPA törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben használt értelmében), és meg fog felelni a FERPA rendelkezéseinek.
 • 8. Szellemi tulajdonjogok; Márkajegyek.
  • 8.1 Szellemi tulajdonjogok. Hacsak a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen Szerződés egyik felet sem ruházza fel a másik fél tulajdonában lévő tartalomhoz vagy a másik fél szellemi tulajdonához fűződő hallgatólagos vagy egyéb jogokkal. A felek megállapodásának értelmében az Ügyféladatokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog az Ügyfél tulajdona, a Szolgáltatásokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog pedig a Google tulajdona.
  • 8.2 Márkajegyek megjelenítése. A Google az Ügyfélnek csak azokat a Márkajegyeit jelenítheti meg, amelyeknek a megjelenítésére az Ügyfél őt felhatalmazta (ezt a felhatalmazást az Ügyfél azzal adja meg, hogy feltölti Márkajegyeit a Szolgáltatásokba), és ezt csak a Szolgáltatási oldalak kijelölt területein teheti. Az Ügyfél a Felügyeleti konzol használatával adhatja meg Márkajegyei használatának jellegét. A Google megjeleníthet Google Márkajegyeket is a Szolgáltatási oldalakon annak jelzésére, hogy a Szolgáltatásokat a Google biztosítja. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem jelenítheti meg vagy használhatja a másik Márkajegyeit a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett módokon kívül.
  • 8.3 Márkajegyekre vonatkozó korlátozás. A felek a másik fél Márkajegyeit csak az adott Márkajegyek Szellemi tulajdonjogával rendelkező fél javára használhatják. A felek a másik felet írásban értesítve és a használat leállítására méltányos időtartamot biztosítva visszavonhatják a másik félnek a jelen Szerződés értelmében a Márkajegyeik használatára vonatkozó jogát.
 • 9. Nyilvánosság. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Google esetleg feltüntesse az Ügyfél nevét vagy márkajegyeit a Google online vagy promóciós anyagokban szereplő ügyféllistájában. Az Ügyfél abba is beleegyezik, hogy a Google szóban hivatkozhat az Ügyfélre mint a Szerződés tárgyát képező Google-termékeket és -szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfélre. Erre a szakaszra a 8.3-as szakasz vonatkozik.
 • 10. Nyilatkozatok, jótállások felelősségkorlátozások.
  • 10.1. Nyilatkozatok és jótállások. Mindkét fél kijelenti, hogy a jelen Szerződés elfogadásához teljes körű felhatalmazással és teljes hatáskörrel rendelkezik. Mindkét fél szavatolja, hogy értelemszerűen betart minden, a Szolgáltatások biztosítására, illetve használatára vonatkozó törvényt és rendeletet (beleértve a biztonsági támadások esetén való értesítésre vonatkozó törvényt). A Google szavatolja, hogy a vonatkozó szolgáltatásiszint-szerződésnek megfelelően biztosítja a Szolgáltatásokat. Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy az 1998. évi, a gyermekek internetes adatvédelmére vonatkozó törvény (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) rendelkezéseit betartva használja a Szolgáltatásokat és a Kiegészítő szolgáltatásokat, így többek között, de nem kizárólagosan köteles a fenti 2.5. számú szakaszban leírtak szerint beleegyezést adni, illetve szülői beleegyezést beszerezni a diákok személyes adatainak gyűjtéséhez és felhasználásához.
  • 10.2. Felelősség kizárása. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL EGYIK FÉL SEM VÁLLAL SEMMIFÉLE EGYÉB, KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYES VAGY MÁS JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A MÁSOK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS. A GOOGLE NEM NYILATKOZIK A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL VAGY AZON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TETT SEMMILYEN TARTALOMRÓL VAGY INFORMÁCIÓRÓL. AZ ÜGYFÉL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK NEM TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK NEM KÉPESEK TELEFONHÍVÁSOK FOGADÁSÁRA ÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A NYILVÁNOS TELEFONHÁLÓZATOKON KERESZTÜL, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT SEGÉLYHÍVÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA SEM.
 • 11. Szerződési időtartam; Díjak.
  • 11.1 A Szerződés időtartama. A jelen Szerződés a Szerződési időtartam alatt van érvényben.
  • 11.2 A Szolgáltatások időtartama és vásárlások a Szolgáltatások időtartama alatt. A Google a Szolgáltatásokat a Szolgáltatások időtartama során biztosítja az Ügyfélnek. Hacsak a felek írásban másként nem rendelkeznek, a Szolgáltatási időtartamok során felvett Végfelhasználói fiókokhoz arányosan elosztott időtartam fog tartozni, amely az adott Szolgáltatási időtartam utolsó napján ér véget.
  • 11.3 Automatikus megújítás. A Szolgáltatások időtartamának lejártával a Szolgáltatások (és az összes korábban díjért megvásárolt Végfelhasználói fiók) előfizetése automatikusan megújul újabb tizenkét hónapos Szolgáltatási időtartamra. Ha valamelyik fél nem szeretné megújítani a Szolgáltatásokat, arról legkésőbb az aktuális Szolgáltatási időtartam vége előtt 15 nappal írásban értesítenie kell a másik felet. A meg nem újításról szóló értesítés az érvényben lévő Szolgáltatási időtartam befejeződésekor lép érvénybe.
  • 11.4. Díjak. Az Első szolgáltatási időtartam során a Google nem számít fel az Ügyfélnek Díjakat a Szolgáltatásokért (a Google Széf és az esetleges fizetős tárhely kivételével). A felek kölcsönös írásos megegyezése esetén (a) a Google Díjakat számíthat fel az Ügyfélnek a Szolgáltatásokért az Első szolgáltatási időtartam után, és (b) a Google Díjakat számíthat fel az Ügyfélnek a Szolgáltatások prémium verziójáért, illetve az olyan választható funkciókért vagy fejlesztésekért, amelyeket a Google esetleg hozzáad a Szolgáltatásokhoz (ilyen például a Google Széf szolgáltatás vagy az esetleges fizetős tárhely).
  • 11.5 A Szolgáltatások használata. Az Ügyfél nem köteles használni a Szolgáltatásokat, és bármikor, bármilyen okból (illetve ok nélkül) megszakíthatja a Szolgáltatások használatát.
  • 11.6 Árak felülbírálása. Azon Szolgáltatások esetében, amelyeket az Ügyfél Díjért vásárolt, a Google felülbírálhatja a következő Szolgáltatási időtartamra vonatkozó árakat úgy, hogy arról az Ügyfelet a következő Szolgáltatási időtartam kezdete előtt legalább harminc nappal írásban (például e-mailben) tájékoztatja.
 • 12. Felmondás.
  • 12.1 Szerződésszegés miatti felmondás. Bármelyik fél felfüggesztheti a teljesítést vagy felbonthatja a jelen Szerződést, amennyiben (i) a másik fél lényeges mértékben megszegi a jelen Szerződést, és az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül elmulasztja a szerződésszegés orvoslását; (ii) a másik fél megszünteti üzleti tevékenységét vagy kilencven napon túl meg nem szűnő csődeljárás alá kerül; illetve (iii) a másik fél a jelen Szerződés rovására kettőnél több alkalommal követ el jelentős szerződésszegést, a szerződésszegések esetleges orvoslására való tekintet nélkül.
  • 12.2 Egyéb felmondás. Az Ügyfél bármilyen okból (vagy ok nélkül) felmondhatja a jelen Szerződést úgy, hogy arról harminc nappal a felmondás előtt írásban értesíti a Google-t, feltéve, hogy az Ügyfél vállalja, hogy az aktuális Szolgáltatási időtartam fennmaradó részére általa vásárolt Szolgáltatásokért megfizeti az esetleges Díjakat.
  • 12.3 A felmondás következményei. A jelen Szerződés megszűnésével (i) azonnal megszűnnek az egyik fél által a másiknak biztosított jogok (kivéve a jelen szakaszban írtakat); (ii) a Google az érintett Szolgáltatásokra vonatkozóan a Google aktuális árain gazdaságilag ésszerű időtartamú hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz az Ügyfél számára, és biztosítja az adatok exportálásának lehetőségét; (iii) a Google a gazdaságilag ésszerű idő elteltével törli az Ügyfél adatait oly módon, hogy eltávolítja az azokhoz tartozó mutatókat a Google aktív szerverein, majd idővel felülírja azokat; valamint (iv) kérésre mindkét fél gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy haladéktalanul visszajuttasson vagy megsemmisítsen a másik féltől származó minden Bizalmas információt.
 • 13. Kártalanítás.
  • 13.2 A Google részéről. A Google köteles kártalanítani, megvédeni és mentesíteni az Ügyfelet a harmadik felek olyan követeléséből származó minden felelősség, kár és költség alól (a rendezési költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve), amely szerint a Google-nak a Szolgáltatások biztosítására alkalmazott technológiája vagy a Google valamely márkajegye sérti vagy jogtalanul használja fel a harmadik fél valamely szabadalmát, szerzői jogát, üzleti titkát vagy védjegyét. A fentiektől függetlenül a Google-t a jelen szakasz értelmében egyetlen esetben sem terheli a következőkből adódó kötelezettség vagy felelősség: (i) bármely Szolgáltatásnak vagy Google Márkajegynek a módosított formában vagy nem a Google által biztosított tartalommal kombinálva történő használata és (ii) az Ügyfél, a Végfelhasználók vagy más harmadik felek által szolgáltatott bármilyen tartalom, információ vagy adat.
  • 13.2 Esetleges szerzőijog-sértés.
   • a) Elhárítás, csere vagy módosítás. Abban az esetben, ha a Google okkal feltételezi, hogy a Szolgáltatások sértik valamely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a következők szerint jár el: (a) a saját költségén megszerzi az Ügyfél részére a Szolgáltatások folytatólagos igénybevételének jogát; (b) azonos funkciókat kínáló, nem jogsértő szolgáltatással helyettesíti a Szolgáltatásokat; vagy (c) a Szolgáltatások módosításával megszünteti a jogsértést.
   • b) Felfüggesztés vagy felmondás. Ha a Google nem találja gazdaságilag ésszerűnek a fenti lehetőségeket, felfüggesztheti vagy felmondhatja az érintett Szolgáltatások Ügyfél általi használatát. Ha a Google felmondja az érintett Szolgáltatásokat, a Google arányosan visszatéríti az Ügyfél által a Szolgáltatások felmondása utáni időszakra vonatkozóan kifizetett Díjakat (ha vannak ilyenek).
  • 13.3 Általános. Az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Google-t a keresetről, és együttműködik a Google-lal a kereset elleni védekezés során. A védelem fölötti teljes felügyelet joga a Google-t illeti a következő esetek kivételével: (a) minden olyan megállapodás esetén, amelynek során az Ügyfelet felelősségének elismerésére vagy bármilyen összeg megfizetésére kötelezik, az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség, amely nem tartható vissza és nem késleltethető; valamint (b) az Ügyfél saját költségére a saját ügyvédjére is bízhatja a védelmet. AZ ÜGYFÉLNEK A HARMADIK FELEK SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK GOOGLE ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉRE A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN KIZÁRÓLAG A KÁRTALANÍTÁS FENTI MÓDJA JELENT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET.
 • 14. A felelősség korlátozása.
  • 14.1 A közvetett felelősség korlátozása. A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A FELEK SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATJÁK FELELŐSSÉGRE A MÁSIK FELET ELMARADT BEVÉTELEKÉRT, ILLETVE A KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, ALKALOMSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, JELZÉSÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKÉRT. EZ ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYES, HA AZ ÉRINTETT FÉL TUDOTT VAGY TUDHATOTT VOLNA AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE HA A KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉS NEM JELENT JOGORVOSLATOT.
  • 14.2 A felelősség mértékének korlátozása. A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A FELEK ANYAGI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG: (I) AZ EZER AMERIKAI DOLLÁRT VAGY (II) AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA KÖTELEZŐ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAPBAN AZ ÜGYFÉL A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN A GOOGLE-NAK FIZETETT.
  • 14.3 A korlátozások kivételei. A felelősség jelen korlátozásai a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékben érvényesek, de nem érvényesek a titoktartási kötelezettség megszegésére, a felek szellemi tulajdonjogainak a másik fél általi megsértésére, valamint a kártalanítási kötelezettségekre.
 • 15. Vegyes rendelkezések.
  • 15.1 Tájékoztatás. A jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában (a) minden tájékoztatást írásban kell továbbítani, és a másik fél jogi osztályának és elsődleges kapcsolattartójának kell címezni, és (b) a tájékoztatás akkor számít megtörténtnek, ha: (i) a futár vagy gyorsfutár általi kézbesítését írásbeli bizonylat igazolja, vagy a postai úton, igazolás nélkül érkező tájékoztatást kézhez vették; illetve (ii) ha az e-mailben vagy fax formájában küldött tájékoztatás kézbesítését automatikus visszajelzés vagy elektronikus naplófájl igazolja.
  • 15.2 Átruházás. A felek nem ruházhatják át a jelen Szerződés semelyik részét a másik fél írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól csak az ügyvédre való átruházás jelent kivételt, de csak akkor, ha (a) az engedményezett írásban magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit; valamint (b) az engedményező fél továbbra is felelős marad az engedményezést megelőzően szerződésesen vállalt kötelezettségekért. Bármely más, átengedésre vagy átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen.
  • 15.3 A felügyelet változása. A felügyelet változása (például részvényvásárlás vagy -értékesítés, társulás vagy más vállalati tranzakció) esetén: (a) a felügyelet változását tapasztaló fél írásban értesíti a másik felet a felügyelet változását követő harminc napon belül; és (b) a másik fél az (a) pontban meghatározott írásos értesítés kézhezvételét követően bármikor azonnal felmondhatja a jelen Szerződést a felügyelet megváltozását követő harminc napon belül.
  • 15.4 Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre a hiányos teljesítésért, amennyiben azt az adott fél által nem befolyásolható külső körülmény (például természeti katasztrófa, háború vagy terrorcselekmény, munkafeltételek, állami intézkedés vagy internetes zavar) okozta.
  • 15.5 A joglemondás kizárása. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének be nem tartása nem jelenti az adott rendelkezésről való lemondást.
  • 15.6 Elválaszthatóság. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a Szerződés minden más rendelkezése érvényes és hatályos marad.
  • 15.7 Nincs ügynökségi kapcsolat. A felek független szerződő felek, és a jelen Szerződésben foglaltak nem eredményeznek ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.
  • 15.8 Nincsenek külső kedvezményezettek. A jelen Szerződésnek nincsenek a két félen kívüli kedvezményezettjei.
  • 15.9 „Equity” szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésbe foglaltak nem korlátozzák a felek „equity” szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.
  • 15.10 Alkalmazandó jog.
   • a. Városi, megyei és állami kormányzati szervet képviselő jogi személyek számára. Ha az Ügyfél egy városi, megyei vagy állami kormányzati szervet képviselő jogi személy, akkor a felek megegyeznek abban, hogy nem határozzák meg az alkalmazandó jogot és az illetékességet.
   • b) Minden más jogi személy számára. Ha az Ügyfél a 15.10-es szakasz a) pontjában meghatározottól eltérő jogi személy, akkor a következő érvényes: A jelen Szerződésre Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, kivéve a jogérvényesítés megválasztására vonatkozó szabályokat. A FELEK ELFOGADJÁK A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VITÁS KÉRDÉSEKBEN A KALIFORNIAI SANTA CLARA MEGYÉBEN TALÁLHATÓ BÍRÓSÁGOK SZEMÉLYES ÉS KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉT.
  • 15.11 Módosítások. Minden módosítást írásba kell foglalni, és a módosításoknak tartalmazniuk kell az arról szóló nyilatkozatot, hogy a jelen Szerződésre vonatkoznak.
  • 15.12 Érvényesség fenntartása. A következő szakaszok a Szerződés lejárta vagy felmondása esetén is érvényben maradnak: 7. (Bizalmas információk), 8.1 (Szellemi tulajdonjogok), 12.3 (A felmondás következményei), 13 (Kártalanítás), 14. (A felelősség korlátozása), 15. (Vegyes rendelkezések) és 16. (Definíciók).
  • 15.13 Teljes szerződés. A jelen Szerződés a benne hivatkozott dokumentumokkal együtt a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodása, és az érintett tárgyra vonatkozó minden korábbi vagy egyidejű szerződést felvált. Ha az Ügyfélnél a Szolgáltatások használatára való bejelentkezéskor ugyanebben a témában egy hasonló szerződés jelenik meg, a jelen szerződés felváltja és helyettesíti a szóban forgó szerződést. A Szerződésben hivatkozott URL-címeken megtalálható feltételek a szerződés részét képezik.
  • 15.14 Az egymásnak ellentmondó feltételek értelmezése. Ha a jelen Szerződést alkotó dokumentumok ellentmondásban vannak egymással, a következő sorrendben kell figyelembe venni őket: a Megrendelőűrlap (ha van ilyen), a Szerződés, majd a különböző URL-címeken elérhető feltételek.
  • 15.15 Másolatok. A felek a jelen Szerződést megköthetik úgy, hogy másolatokat készítenek a megfelelő Megrendelőűrlapról (ha van ilyen) vagy a jelen Szerződésről, beleértve a fax, a PDF vagy más elektronikus formátumú másolatokat, amelyek együttesen alkotnak egy okiratot.
 • 16. A Szerződésben használt kifejezések meghatározása.
  • „Elfogadható használat irányelvei” – a Szolgáltatások elfogadható használatára vonatkozó azon irányelvek, melyek a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/use_policy.html webhelyen vagy a Google által biztosított más URL-címen olvashatók.
  • „Kiegészítő szolgáltatások” – olyan Google-termékek, amelyek nem részei a Szolgáltatásoknak, de amelyekhez a Végfelhasználók esetleg hozzáférhetnek Végfelhasználói fiókjuk bejelentkezési nevével és jelszavával. Az érintett termékek rendszeresen frissülő listája a következő webhelyen vagy a Google által biztosított más URL-címen található: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=hu&answer=181865.
  • „Kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek” – a következő webhelyen vagy a Google által biztosított más URL-címen található szerződési feltételek: https://workspace.google.com/intl/hu/terms/additional_services.html.
  • „Rendszergazdai fiók(ok)” – az(ok) a fiók(ok), amely(ek)et a Google bocsát az Ügyfél rendelkezésére a Szolgáltatások felügyeletéhez. A Rendszergazdai fiók(ok) használatához jelszóra van szükség, amelyet a Google bocsát az Ügyfél rendelkezésére.
  • „Felügyeleti konzol” – olyan online eszköz, amelyet a Google bocsát az Ügyfél rendelkezésére a jelentések készítéséhez és más felügyeleti célokra.
  • „Rendszergazdák” – az Ügyfél által kijelölt technikai személyzet, akik az Ügyfél nevében a Végfelhasználóknak nyújtott Szolgáltatásokat felügyelik.
  • „Hirdetések” – a Google által a Végfelhasználók számára megjelenített online hirdetések, azoknak a Szolgáltatásoknak részét nem képező hirdetési termékek (például Google AdSense) által biztosított hirdetéseknek a kivételével, amelyeket az Ügyfél a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használ.
  • „Társult vállalkozás” – olyan jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetetten irányít egy felet, egy fél irányítása alatt áll, vagy egy féllel közös irányítás alatt áll.
  • „Szerződés” – a jelen Google Workspace for Education-szerződés, vagy egy Megrendelőlap és a jelen Google Workspace for Education-szerződés együttese.
  • „Öregdiákok” – az Ügyfél végzett vagy korábbi diákjai.
  • „Éves díj” – a Szolgáltatásoknak a Megrendelőlapon (ha van ilyen) meghatározott éves díja.
  • „Számlázás kezdő dátuma” – az a dátum, amelyen az Ügyfél fizetni kezd a Google-nek a Szolgáltatásokért (ha alkalmazható).
  • „Márkajegyek” – a felek esetenként védelemmel ellátott kereskedelmi nevei, védjegyei, szolgáltatáshoz fűződő védjegyei, emblémái, domainnevei és egyéb megkülönböztető márkajegyei.
  • „Bizalmas információk” – az a bizalmasként megjelölt vagy az adott körülmények között egyébként bizalmasnak tartott információ, amelyet az egyik fél a másik fél előtt a jelen Szerződés értelmében felfed. Az Ügyféladatok az Ügyfél Bizalmas információinak minősülnek.
  • „Ügyféladatok” – az Ügyfél vagy a Végfelhasználók által a Szolgáltatásokon keresztül biztosított, létrehozott, továbbított vagy megjelenített összes adat, beleértve az e-maileket.
  • „Ügyfél domainnevei” – a Szolgáltatások kapcsán használt, az Ügyfél birtokában lévő és általa ellenőrzött domainnevek, a Megrendelési űrlapon megadottak szerint. Az Ügyfél bármelyik aldomainjén biztosíthatja a Szolgáltatásokat (ha például az Ügyfél domainneve „edu.hu”, az aldomainek között szerepelhet az „alumni.edu.hu”), a Google írásos hozzájárulása nélkül.
  • „Hatálybalépés dátuma” – a jelen Szerződés ellenjegyzésének dátuma.
  • „Rendkívüli biztonsági probléma” – olyan eset, amikor (a) egy Végfelhasználó az Elfogadható használat irányelveit megsértve használja a Szolgáltatásokat, ami fennakadást okozhat (i) a Szolgáltatásokban, (ii) a Szolgáltatások más Végfelhasználók általi használatában vagy (iii) a Szolgáltatások biztosítására használt Google-hálózat vagy -szerverek működésében; vagy (b) valamely külső fél jogosulatlanul fér hozzá a Szolgáltatásokhoz.
  • „Végfelhasználók” – azok az egyének, akiknek az Ügyfél engedélyezi a Szolgáltatások használatát.
  • „Végfelhasználói fiók” – azok a Google által működtetett, a Végfelhasználóknak a Szolgáltatások útján biztosított fiókok, amelyek lehetővé teszik a Végfelhasználók számára a Szolgáltatás használatát.
  • „Exportszabályozási törvények” – az összes vonatkozó exportszabályozási és újrakivitelt szabályozó törvény és jogszabály, beleértve az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kidolgozott exportigazgatási törvényt („EAR”), az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyontárgyakat Ellenőrző Osztálya által kidolgozott kereskedelmi és gazdasági szankciókat, valamint az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma által kidolgozott, nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényt („ITAR”).
  • „Díjak” – a Google által az Ügyfélnek a Szolgáltatások használatáért a jelen Szerződésben meghatározott módon számlázott összegek (ha vannak ilyenek).
  • „FERPA” – a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény (Family Educational Rights and Privacy Act; 20 U.S.C. 1232g) és a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény rendelkezései (34-es CFR, 99. rész), ahogyan azokat időről időre kiegészítik vagy másképp módosítják.
  • „A Google Workspace for Education adatvédelmi közleménye” – a következő webhelyen vagy a Google által biztosított más URL-címen található közlemény: https://workspace.google.com/intl/hu/terms/education_privacy.html.
  • „Súgó” – a Google súgója, amely a https://www.google.com/support/ webhelyen vagy a Google által megadott más URL-címen található.
  • „Nagy kockázatú tevékenységek” – olyan tevékenységek, például a nukleáris létesítmények üzemeltetése, a légiforgalmi irányítás vagy az életmentő berendezések üzemeltetése, ahol a Szolgáltatások használata vagy hibája halált, személyi sérülést vagy környezeti károkat okozhat.
  • „HIPAA” – az 1996. évi Health Insurance Portability and Accountability Act (az egészségbiztosítás hordozhatóságát és elszámoltathatóságát előíró törvény) mindenkori aktuális módosításai, valamint az abból eredő bármilyen jogszabály.
  • „Szellemi tulajdonjogok” – aktuális és jövőbeli globális jogok az iparjogvédelem és a szerzői jog területéről, illetve a kereskedelmi titokról szóló törvények, az erkölcsi jogokról szóló törvények és más hasonló törvények értelmében.
  • „Első szolgáltatási időtartam” – azon érintett Szolgáltatások időtartama, amelyek a Szolgáltatás kezdetén kezdődnek, és (ha használatban van Megrendelőűrlap a Szolgáltatásokhoz) a Megrendelőűrlapon megadott számlázási kezdődátumon induló „Aktuális szolgáltatási időtartam”, illetve, ha nincs használatban Megrendelőűrlap a Szolgáltatásokhoz, a Hatálybalépés dátumán induló időtartam során egy évig folytatódnak.
  • „Első időtartam díja” – a Szolgáltatásokért az Első szolgáltatási időtartam során felszámolt, a Megrendelőűrlapon (ha van ilyen) meghatározott díj (az esetleges egyszeri díjak nélkül).
  • „Havidíj” – a Szolgáltatásoknak a Megrendelőűrlapon (ha van ilyen) meghatározott havidíja.
  • „Értesítési e-mail cím” – az az e-mail cím, amelyet az Ügyfél jelölt ki a Google-tól e-mailben érkező értesítések fogadására. Az Ügyfél a Felügyeleti konzolban változtathatja meg ezt az e-mail címet.
  • Megrendelőlap” – a Google által biztosított írásos dokumentum, amely meghatározza az Ügyfél által a Google-tól díj (ha alkalmazható) ellenében, a jelen Szerződés értelmében megvásárolandó Szolgáltatásokat. A Megrendelőlap a következőket tartalmazza: (i) aláírásblokk az Ügyfél vagy az Ügyfél és a Google számára; (ii) a vonatkozó szolgáltatások cikkszáma; (iii) díjak (ha vannak ilyenek); és (iv) az esetleges végfelhasználói fiókok száma és aktuális szolgáltatási időtartama.
  • „Megrendelés” – az Ügyfél által létrehozott megrendelés.
  • „Szolgáltatások” – a Google Workspace for Education csomagnak a jelen Szerződés értelmében a Google által nyújtott és az Ügyfél által igénybe vett alapszolgáltatásai. A Szolgáltatások leírása a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/user_features.html webhelyen vagy a Google által biztosított más URL-címen található.
  • „Szolgáltatás kezdete” – az a dátum, amelyen a Google elérhetővé teszi a Szolgáltatásokat az Ügyfél számára.
  • „Szolgáltatások oldalai” – a Szolgáltatásokat a Végfelhasználók számára megjelenítő internetes oldalak.
  • „Szolgáltatási időtartam” – a megfelelő Szolgáltatások Első szolgáltatási időtartama és összes megújítási időtartama.
  • „Szolgáltatásiszint-szerződés” – a következő webhelyen vagy a Google által megadott más URL-címen található szolgáltatásiszint-szerződés: https://www.google.com/apps/intl/hu/terms/sla.html.
  • „Személyzet” – az Ügyfél által jelenleg vagy korábban alkalmazott személyek (beleértve a tantestületeket). A Személyzetként is funkcionáló Diákok vagy Öregdiákok a jelen Szerződésben Személyzetnek minősülnek (és nem vonatkozik rájuk a Diákok vagy az Öregdiákok definíciója), amennyiben az Ügyfél legalább tizenkét hónapja alkalmazza őket.
  • „Diák” – olyan személy, aki az utóbbi tizenkét hónapban regisztrált az Ügyfél által kínált órákra.
  • „Felfüggesztés” – a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások összetevőihez való hozzáférés haladéktalan letiltása a Szolgáltatások további használatának megakadályozására.
  • „Adók” – az összes olyan illeték, vám, díj vagy (a Google jövedelemadójától eltérő) adó, amely a Szolgáltatásokhoz kapcsolódik, a vonatkozó büntetéseket és kamatokat is beleértve.
  • „Szerződési időtartam” – a Szerződés érvényességének időtartama, amely a Hatálybalépés dátumával kezdődik, és (i) az utolsó Szolgáltatási időtartam végéig vagy (ii) a Szerződés e helyt meghatározott módon történő felmondásáig tart (amelyik korábbi).
  • „Külső megkeresés” – harmadik fél részéről érkező, a Szolgáltatások valamely Végfelhasználójának használati adataira vonatkozó kérés. A Külső megkeresés lehet törvényes házkutatási parancs, bírósági végzés, idézés vagy más jogerős végzés, illetve a Végfelhasználó írásos beleegyezése a nyilvánosságra hozatalba.
  • „Technikai ügyfélszolgálat” – a Google által a technikai ügyfélszolgálat használatára vonatkozó irányelvekben meghatározott időtartamra a Rendszergazdáknak biztosított technikai ügyfélszolgálati szolgáltatás.
  • „Technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek” – a Google technikai támogatási szolgáltatásának használatára vonatkozó, a Szolgáltatásokra érvényes irányelvek. A terméktámogatási szolgáltatásra vonatkozó irányelvek a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/tssg.html webhelyen vagy a Google által megadott más URL-címen olvashatók.
  • „URL-címen elérhető Általános Szerződési Feltételek” – az Elfogadható használat irányelvei, a Szolgáltatási szerződés és a Technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek összessége.