Riktlinjer för teknisk support för Google Workspace

Senast ändrad: 30 mars 2023

Följande riktlinjer för teknisk support (”Riktlinjer”) gäller supporttjänster för Google Workspace-tjänster (”Tjänster”), förutom de tjänster och utgåvor som anges i Avsnitt 5 (Exkluderade tjänster och utgåvor) nedan som inte omfattas av supporttjänster. Termer med stora bokstäver som inte definieras här har den betydelse som anges i avtalet som styr Kundens användning av Google Workspace-tjänster (”Avtalet”).

Tidigare versioner

14 november 2022

28 april 2022