הנחיות לשירותי תמיכה טכנית (TSS) של Google Workspace

שינוי אחרון: 30 במרץ 2023

ההנחיות לשירותי תמיכה טכנית (TSS) ('הנחיות') במסמך הזה חלות על שירותי התמיכה בשירותי Google Workspace ('שירותים'), למעט השירותים והמהדורות שמפורטים בסעיף 5 (שירותים ומהדורות שאינם מכוסים) שבהמשך – אלו לא מכוסים. אם מופיעים מונחים (ובגרסה האנגלית מתחילים באותיות רישיות) והם לא מוגדרים במסמך הזה, משמעותם היא המשמעות המוגדרת בהסכם שחל על השימוש של הלקוח בשירותי Google Workspace ("הסכם").

גרסאות קודמות

14 בנובמבר 2022

28 באפריל 2022