Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giao diện người dùng của Gmail trong đó có trình đơn các ứng dụng mở rộng ở phía bên phải.

Các tiện ích bổ sung của Google Workspace

Các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn yêu thích, bên trong Google Workspace

Tích hợp cách thức làm việc vào nơi bạn làm việc bằng các Tiện ích bổ sung của Google Workspace.

Khám phá tiện ích bổ sung

Nâng cao giá trị của Google Workspace

Các phần tích hợp sâu giữa Google Workspace và ứng dụng cải thiện hiệu suất làm việc khác cho phép làm việc liền mạch trên các nền tảng, toàn bộ từ bên trong Google Workspace.

Giao diện người dùng của Gmail cho thấy Google Workspace tích hợp chuyên sâu với các ứng dụng tăng năng suất ở dạng tiện ích bổ sung
Giao diện người dùng của Drive

Phương thức truy cập thống nhất vào các ứng dụng tại nơi làm việc của bạn

Các ứng dụng bạn yêu thích sẽ luôn mở trong bảng điều khiển bên của Google Workspace, cho dù bạn đang làm việc trong Gmail, Lịch hay Drive.

Thiết lập tình huống theo ngữ cảnh

Hiển thị thông tin có liên quan và cho phép hành động dựa trên công việc bạn đang làm và ứng dụng của Google Workspace mà bạn đang sử dụng.

Giao diện người dùng của Lịch
Các ứng dụng trong Google workspace

Quyền truy cập phù hợp cho từng ứng dụng

Đơn giản hóa việc sử dụng Tiện ích bổ sung với các điểm khởi đầu cụ thể trong từng ứng dụng của Google Workspace, bao gồm cả hộp soạn thư của Gmail, trình đơn nhấp chuột phải của Drive, và các tùy chọn hội nghị truyền hình trong ứng dụng Lịch.

Bảo mật theo mặc định

Các tiện ích bổ sung của Google Workspace chỉ truy cập vào dữ liệu tối thiểu cần thiết để hoàn thành một hành động, điều này giúp giữ cho thông tin của công ty bạn luôn an toàn.

Giao diện người dùng của sản phẩm trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google

Hãy bắt đầu ngay hôm nay

Cộng tác đơn giản hơn bằng ứng dụng Lucidchart

Chia sẻ sơ đồ của bạn từ Gmail.

Phê duyệt tài liệu bằng SignEasy

Ký hoặc gửi tài liệu để lấy chữ ký trực tiếp từ ứng dụng Thư, Drive hoặc Lịch.

Quản lý dự án bằng ứng dụng Workfront

Quản lý việc cần làm thông qua ứng dụng Gmail và Lịch.

Câu hỏi thường gặp về các Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Làm cách nào để bắt đầu tạo tiện ích bằng Tiện ích bổ sung của Google Workspace?

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng Tiện ích bổ sung của Google Workspace. Hãy truy cập vào Trung tâm nhà phát triển để xem toàn bộ thông tin bạn cần biết để bắt đầu tạo một Tiện ích bổ sung. Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết.

Quản trị viên có thể quản lý những Tiện ích bổ sung mà nhân viên được phép cài đặt không?

Tự động tải xuống hoặc chọn Tiện ích bổ sung bạn cần cài đặt cho nhân viên thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Làm cách nào quản trị viên có thể kiểm soát được loại dữ liệu mà các Tiện ích bổ sung được phép truy cập?

Quản trị viên có thể dùng công cụ Quyền đối với API để xác định những API nào có thể truy cập được thông qua tiện ích bổ sung, bao gồm cả việc tắt và đưa các tiện ích bổ sung cụ thể vào danh sách các tiện ích được phép truy cập vào dữ liệu của người dùng.

Bắt đầu ngay hôm nay — dễ thôi mà.

Nếu bạn cần trợ giúp, chúng tôi có nhân viên hỗ trợ 24/7 qua email, tin nhắn trò chuyện và điện thoại.

Bắt đầu dùng thử miễn phí