Skip to main content
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby
Ikony przedstawiające usługi Google Workspace.

Google Workspace pomaga zespołom działu kadr przyciągać, wdrażać i zatrzymywać w firmie najbardziej wartościowych pracowników

Twórz elastyczną i innowacyjną kulturę na każdym etapie i zwiększ produktywność dzięki funkcjom generatywnej AI dostępnym w Gemini w Workspace.

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży
Zdjęcia z logiem Gmaila i elementami interfejsu
Schnucks company logo

Coraz więcej potencjalnych pracowników zna Google Workspace, co jest dla nas ogromną zaletą… Patrzą na nas pozytywnie, ponieważ w ten sposób pokazujemy nasze zaangażowanie w innowacyjność.

Dave Steck, wiceprezes ds. rozwoju i infrastruktury IT, Schnucks

Jak Google Workspace pozwala liderom biznesowym spędzać mniej czasu na zadaniach o niskim priorytecie i poświęcać go więcej na usprawnianie pracy zespołów

Zoptymalizuj typowe zadania wykonywane w dziale kadr w organizacji

Przyciągaj nowych pracowników o różnorodnych kompetencjach

Dołącz do 3 miliardów użytkowników i pracowników jutra, którzy już korzystają z Google Workspace

  • Zapewnij intuicyjną obsługę dzięki znanym i uwielbianym aplikacjom

  • Umożliwiaj przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dzięki prostym w dołączeniu spotkaniom Google Meet

  • Pomóż pracownikom pokonać bariery geograficzne i umożliwiaj im współpracę z dowolnego miejsca

Mężczyzna korzystający z Google Chat na urządzeniu mobilnym
Google Meet z 3 osobami korzystającymi z funkcji pytań i odpowiedzi

Uprość wdrożenie do pracy i szkolenia

Przywitaj nowych pracowników i skróć czas potrzebny im na wdrożenie się do pracy

  • Prowadź interaktywne rozmowy wideo w Google Meet dla nowych pracowników z podziałem na podgrupy i sesjami pytań i odpowiedzi

  • Przyspiesz proces wdrożenia do pracy dzięki Arkuszom Google i AppSheet

  • Uruchom wewnętrzną witrynę umożliwiającą uzyskanie dostępu do formularzy, list kontrolnych i świadczeń, którymi zarządzają działy kadr

Pomóż swojemu zespołowi HR wykorzystać w pełni potencjał generatywnej AI

Usprawnij współpracę i realizację zadań dzięki usłudze Gemini w Workspace, która pomoże Ci w tych obszarach:

  • Podnieś jakość obrazu i dźwięku podczas rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych w Meet, zapewniając rekruterom możliwość profesjonalnego zaprezentowania się w każdej sytuacji

  • Generuj opisy stanowisk w Dokumentach w zaledwie kilka sekund, dając zespołowi więcej czasu na wyszukiwanie i rekrutację najlepszych kandydatów

  • Za pomocą prostych promptów automatycznie twórz w Arkuszach trackery z danymi kontaktowymi oraz informacjami dotyczącymi rozmów kwalifikacyjnych, szkoleń i innych strumieni zadań

Osoba podczas spotkania w Meet generująca tło za pomocą AI.

Możliwość integracji z narzędziami, których Twój zespół już używa

Płynna i bezproblemowa praca w wielu aplikacjach biznesowych bez opuszczania Google Workspace

Microsoft logo
Salesforce company logo
Slack company logo
Logo firmy Adobe
DocuSign company logo
Autodesk company logo
Concur company logo
Trello company logo
Evernote company logo
Logo firmy Atlassian

Dostosuj przepływy pracy i skróć czasochłonne procesy

Wykorzystaj technologie AppSheet i Apps Script, aby zespoły działu kadr nie traciły czasu na wykonywanie monotonnych zadań i mogły skupić się na tym, co przynosi korzyści Twojej firmie

AppSheet i Apps Script współpracujące ze sobą.

Jak to się robi w milionach firm na całym świecie

Twitter company logo
Logo firmy Whirlpool
Colgate company logo
Logo firmy Airbus
Logo firmy PWC
Nielsen company logo

Usługa Google Workspace jest uwielbiana przez miliardy użytkowników i z pewnością spodoba się pracownikom jutra, ponieważ zapewnia działom kadr lepszą komunikację, narzędzia do tworzenia treści i współpracy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży