โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
Industries
ทรัพยากร
ทรัพยากร
Join us online at Google Cloud Next ’22 to learn about the latest innovations in Google Workspace. ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Google Workspace for Healthcare and Life Sciences
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมในการมอบการรักษาที่ดีที่สุดและส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ไว้วางใจโดยองค์กรด้านการแพทย์และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนำในปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพจะสามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนได้อย่างปลอดภัย

เพิ่มผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยและบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและผู้ให้การดูแลด้วยเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์สำหรับการแพทย์ที่ทุกคนต่างคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
Benefits for Healthcare
เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันในทีมด้านการแพทย์
กำจัดการทำงานแบบแยกส่วนของทีมรักษา เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีให้กับผู้ป่วย แจ้งอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลการวินิจฉัย ผลตรวจ และแผนการรักษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
กราฟิกภาพ Workspace - ทีมผู้ให้การดูแลทำงานร่วมกันในหลายๆ แอปในคราวเดียวเพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
เพิ่มการมีส่วนร่วมและคงไว้ซึ่งผู้ให้การดูแลในแนวหน้า
เพิ่มความสามารถให้กับผู้ให้การดูแลในการเข้าถึงเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ที่แชร์เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ให้การดูแลแชร์แผนการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กับคนในทีม
ย้ายงานที่ต้องใช้แรงทำเองไปเป็นระบบดิจิทัลเพื่อช่วยลดภาวะหมดไฟในการทำงาน
ช่วยให้แพทย์และบุคลากรใช้เวลากับผู้ป่วยและคนในทีมได้เต็มที่ด้วยแอปของ AppSheet ย้ายงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดตารางเวลาไปเป็นระบบดิจิทัล
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
กราฟิกภาพ Workspace - ผู้ป่วยรายงานตัวตามนัด
ให้การรักษาผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
เชื่อมต่อกับผู้ป่วยได้ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็ตาม แชร์เอกสารและรูปภาพที่สำคัญอย่างปลอดภัยในระหว่างการนัดพบในระบบออนไลน์ผ่านการโทร Google Meet
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
กราฟิกภาพ Workspace - แพทย์วิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อแชร์อัปเดต
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน
Benefits for Life Sciences
เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีเป็นหลายๆ เพตะไบต์ใน Google ชีตได้รวดเร็วขึ้น ใช้ประโยชน์จาก Google เพื่อค้นหาข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดของบริษัทและข้อมูลของบุคคลที่สาม
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - การค้นหาไฟล์ใน Google ไดรฟ์
ประสานงานการทดลองด้านการแพทย์และนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประสานงานด้วยการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์ม กระบวนการ และผลลัพธ์ล่าสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการเฟ้นหาและรักษาผู้สมัครไว้ ด้วยการประชุมออนไลน์ของ Meet และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย AppSheet
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
กราฟิกภาพ Workspace - เจาะลึกข้อมูลแผนภูมิอัตราการเต้นของหัวใจด้วย Google Appsheet
เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนซัพพลายเชนและส่วนการผลิตทั้งหมด
เชื่อมต่อกับฝ่ายจัดหาและฝ่ายผลิตอยู่เสมอด้วยการประชุมทางวิดีโอ ห้องแชทภายนอก และแอปของ AppSheet เพื่อติดตามสินค้าคงคลังและเมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญ
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
กราฟิกภาพ Workspace - สมาชิกทีมแชร์และแก้ไขข้อมูลใน Google ชีตอย่างไร้อุปสรรคด้วย Google Chat
ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น
เพิ่มความสะดวกให้กับการสร้างเนื้อหาด้วยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นได้พร้อมๆ กันในเอกสารหรือสไลด์ รวมถึงติดตามอัปเดตในประวัติเวอร์ชัน และจัดการการอนุมัติขั้นสุดท้ายในไดรฟ์
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน
กราฟิกภาพ Workspace - คนในทีมแก้ไขเอกสารขณะอยู่ในระหว่างการโทรผ่าน Google Meet ร่วมกัน

Google Workspace ออกแบบมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความปลอดภัยอันเข้มงวดที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำของอุตสาหกรรม

แนวทางที่อิงตามเบราว์เซอร์ที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลักที่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ - ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขององค์กรเอง แอปที่มาพร้อมเครื่อง หรือเอกสารแนบผ่านอีเมล

ระบบควบคุมในตัว การเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนด้วยหลักการ Zero Trust ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่ไหนก็ได้และไม่จำเป็นต้องใช้ VPN

ปฏิบัติงานในระดับโลกเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรจากฟิชชิง มัลแวร์ แรนซัมแวร์ และผู้โจมตีซัพพลายเชน โดยไม่ต้องมีส่วนเสริม

ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยปลายทาง (ที่บริษัทจัดหาให้หรือ BYOD) ที่ปลอดภัยที่ไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตแพตช์และการป้องกันการยึดบัญชี

องค์กรด้านการแพทย์ทั่วโลกต่างก็ใช้ Google Workspace ดูเรื่องราวขององค์กรต่างๆ

ดูว่า Cambridge Health Alliance ใช้ Google Workspace เพื่อเชื่อมต่อระบบออนไลน์และมอบความหวังให้กับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยได้อย่างไร
อ่านวิธีที่ Roche Group ช่วยให้พนักงานกว่า 90,000 คนทำงานร่วมกันได้จากทุกที่
ดูว่า Hunterdon Healthcare ใช้ Google Workspace เพื่อประหยัดเวลาให้กับผู้ให้การดูแลได้ถึง 30% ในการโต้ตอบกับผู้ป่วยพร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
ดูว่า NIHR สร้างฮับดิจิทัลใน Google Workspace เพื่อปฏิรูปกระบวนการภายในองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไร
ดูว่าการที่ Hurley Medical Center หันมาใช้ Google Workspace นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การรักษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปฏิรูปแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรคุณ

ร่วมกับเราเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลายๆ แห่งที่กำหนดอนาคตของวงการแพทย์ด้วย Google Workspace