Giới thiệu Google Workspace và nhận phần thưởng

Tham gia chương trình liên kết hoặc chương trình giới thiệu để nhận tiền thưởng khi giới thiệu Gmail, Drive, Meet và các dịch vụ khác.

  Chương trình giới thiệu Chương trình liên kết
Cách đăng ký Tham gia ngay Tham gia ngay
Số lượng người dùng bạn định giới thiệu Tối đa 99 người dùng Tối thiểu 100 người dùng
Đặc điểm của chương trình Hoa hồng trả theo mỗi người dùng mà bạn giới thiệu
Email hằng tháng cho biết tình hình giới thiệu
Hỗ trợ qua email
Tỷ lệ hoa hồng đặc biệt trả theo mỗi người dùng
Tăng mức hoa hồng theo hiệu quả
Trang tổng quan trực tiếp để theo dõi việc giới thiệu
Quản lý tài khoản 1:1 và nhiều lợi ích khác
  Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
 • done Số lượng người dùng bạn định giới thiệu
 • done Tối đa 99 người dùng
 • done Đặc điểm của chương trình
 • done Hoa hồng trả theo mỗi người dùng mà bạn giới thiệu
 • done Email hằng tháng cho biết tình hình giới thiệu
 • done Hỗ trợ qua email
 • done Tìm hiểu thêm
 • done Số lượng người dùng bạn định giới thiệu
 • done Tối thiểu 100 người dùng
 • done Đặc điểm của chương trình
 • done Tỷ lệ hoa hồng đặc biệt trả theo mỗi người dùng
 • done Tăng mức hoa hồng theo hiệu quả
 • done Trang tổng quan trực tiếp để theo dõi việc giới thiệu
 • done Quản lý tài khoản 1:1 và nhiều lợi ích khác
 • done Tìm hiểu thêm
Tham gia ngay keyboard_arrow_right

Chương trình giới thiệu

Tham gia ngay

Chương trình liên kết

Tham gia ngay

Chương trình nào phù hợp với bạn nhất?

Hãy trả lời 2 câu hỏi sau đây, rồi chúng tôi sẽ cho biết chương trình nào phù hợp với bạn nhất.

Bạn hoạt động/sinh sống tại quốc gia nào?

Tôi không tìm thấy khu vực của mình

Bạn cho rằng mình sẽ giới thiệu bao nhiêu người dùng mỗi năm?

Chọn một giá trị

1-100 101-200 200+
Biểu tượng sản phẩm

Bạn nên tham gia Chương trình liên kết.

Tỷ lệ hoa hồng đặc biệt trả theo mỗi người dùng

Tăng mức hoa hồng theo hiệu quả

Trang tổng quan trực tiếp để theo dõi việc giới thiệu

Quản lý tài khoản 1:1 và nhiều lợi ích khác

Biểu tượng sản phẩm

Bạn nên tham gia Chương trình giới thiệu.

Hoa hồng trả theo mỗi người dùng mà bạn giới thiệu

Email hằng tháng cho biết tình hình giới thiệu

Hỗ trợ qua email

Biểu tượng sản phẩm

Rất tiếc! Chúng tôi chưa triển khai chương trình tại khu vực của bạn.

Nếu bạn cung cấp địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi triển khai chương trình tại khu vực của bạn.

Trường này là bắt buộc

Trường này là bắt buộc

Trường này là bắt buộc

Đây không phải là email hợp lệ

Trường này là bắt buộc

Chúng tôi sẽ lưu thông tin của bạn trong tối đa một năm. Nếu ra mắt chương trình tại quốc gia của bạn trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.